Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2016

Szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 39/15 z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego.

Szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 39/15

z dnia 21 lipca 2015 roku

Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Przemyślu

 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego

 

            Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2014r. poz. 1218 z późn. zm.)
oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.)

 zarządzam:

§ 1.

1. Ustanowić dzień 14 sierpnia 2015 roku dniem wolnym od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2015 roku, obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy,

2. Ustanowić dzień 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 26 grudnia 2015 roku, obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

 § 2.

Informację o wprowadzonych dniach wolnych od pracy umieścić na stronach internetowych prokuratur okręgu przemyskiego, tablicy ogłoszeń w siedzibach prokuratur okręgu przemyskiego oraz w innym widocznym miejscu dla interesantów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

                                       Z-CA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

                                                    MARIAN HAŚKO

Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego

Szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 26 / 2015

z dnia 26 maja 2015r.

Prokuratora Okręgowego w Przemyślu

 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego.

                Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2014 poz. 1218)

 zarządzam:

§1

        dzień 5 czerwca 2015r. dniem wolnym od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego  za odpracowaniem w dniu 27 czerwca 2015 roku (sobota)

§2

                Informacje o wprowadzonym dniu wolnym od pracy umieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Przemyślu przy ul. Waygarta 8 oraz innym widocznym miejscu dla interesantów.

 

§3

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                               Prokurator Okręgowy

                                   Adam Kownacki

Kampania edukacyjna "Nie daj się zrobić w słupa"

Szczegóły

26 listopada 2014 r. rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania informacyjna pt. "Nie daj się zrobić w słupa". W zainicjowanej przez Kontrolę Skarbową kampanii, bierze również udział Prokuratura Generalna.

Celem kampanii jest poinformowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z działaniami członków zorganizowanych grup przestępczych, mającymi na celu wyłudzenie podatku VAT z budżetu państwa.

Kampania zwraca uwagę na edukację w zakresie bezpiecznego, zgodnego z obowiązującym prawem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie podejmowane są działania, które mają ostrzec ludzi, aby nie dali się "wciągnąć" w przestępstwa karuzelowe i informuje o konsekwencjach wynikających z naruszenia przepisów prawa.

Warto podkreślić, że odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder polegający na wyłudzeniu podatku VAT, ale także i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur – wchodząc tym samym na drogę przestępstwa. Każdy uczestnik oszustwa karuzelowego musi liczyć się z konsekwencjami: podatkowymi, karnymi i karnymi skarbowymi.

 Najczęściej ofiarami przestępstw podatkowych padają osoby, które z uwagi na niską świadomość prawa, swój status materialny lub brak środków do życia, godzą się na udział w procederze przestępczym w zamian za otrzymywanie regularnego lub jednorazowego wynagrodzenia.

Wykorzystywane są osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, osoby bezrobotne, emeryci, osoby młode, wkraczające dopiero na drogę zawodową, a nawet osoby nieuleczalnie chore. Kandydaci na "firmy słupy" są werbowani przez uczestników zorganizowanej grupy przestępczej, która doskonale wie gdzie i kogo szukać.

Zakres kampanii obejmuje różnorodne formy działania, m.in. spotkania z młodzieżą akademicką, z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w biurach pracy.

Została również udostępniona strona internetowa www.slupczyoszust.pl, na której zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące kampanii, a także informacje o bieżących działaniach Kontroli Skarbowej w poszczególnych regionach kraju. Na potrzeby kampanii przygotowany został też folder informacyjny, plakaty, wystawa wielkogabarytowa oraz spot radiowy, który emitowany będzie w Polskim Radiu.

VI konkurs na pracę pt. "Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego"

Szczegóły

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. "Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego".

Warunki konkursu:

  • objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami),

  • termin nadesłania pracy: 30 września 2015 r.,

  • adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury składającego się z przedstawicieli: Prokuratora Generalnego, Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Polskiego Centrum Mediacji. Prokurator Generalny oraz Prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer przewidział nagrody.

Wyróżniona praca zostanie opublikowana w miesięczniku "Prokuratura i Prawo", a w skróconej wersji również w innych publikatorach poświęconych mediacji.

Zapraszamy do udziału!

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu