Komunikat w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej oraz Prokuraturach Rejonowych Okręgu Przemyskiego

Szczegóły

Zarządzeniem nr 20/18 Prokuratora Okręgowego w Przemyślu, dzień 2 maja 2018 roku ustanawiam dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz Prokuraturach Rejonowych Okręgu Przemyskiego z jednoczesnym odpracowaniem wyżej wymienionego dnia pracy w dniu 26 maja 2018 roku.

                                                              Prokurator Okręgowy

                                                                  Jacek Staszczak

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu