Komunikat prasowy - 22 sierpnia 2017 r.

Szczegóły

SERWIS INFORMACYJNY
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU
22 sierpnia 2017 r.


     28 lipca 2017 r. Prokuratura Okręgowa skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko 34 letniemu Michałowi M., o to że 27 listopada 2016 r. w Przemyślu, woj. podkarpackiego, znajdując się stanie nietrzeźwości, działając w zamiarze bezpośrednim, nagłym, stosując nieustalonym narzędziem ucisk szyi w mechanizmie zadzierzgnięcia spowodował śmierć Mariana B. poprzez gwałtowne uduszenie, tj. o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k.

    Michał M. oskarżony został także o to, że 7 grudnia 2012 r. w Przemyślu, woj. podkarpackiego, działając nieumyślnie, nieostrożnie obchodząc się z niedopałkiem papierosa, zaprószył ogień w pokoju z wyjściem na balkon mieszkania przy ul. Opalińskiego 17, sprowadzając zdarzenie w postaci pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób przebywających w mieszkaniach oraz powodując naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i rozstrój zdrowia pięciu osób Janiny
F-K., Janiny D., Zofii Ł. Czesława K. i Sylwestra K., tj. o przestępstwo z art. 163 § 2 k.k. w zw. z art. 157 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Do wszczętego 28 listopada 2016 r. śledztwa w sprawie zabójstwa emerytowanego policjanta Mariana B., połączono dochodzenie Prokuratury Rejonowej w Przemyślu zawieszone w 2013 r. przeciwko Michałowi M. o spowodowanie pożaru. Michał M. był dotychczas wielokrotnie karany, w tym także na terenie Wielkiej Brytanii za kradzieże, napaść na policjanta, przywłaszczenie pojazdu, we Francji za usiłowanie kradzieży samochodu, a także w Polsce za prowadzenie pojazdu
mechanicznego w stanie nietrzeźwości. 
Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat do dożywocia.

RZECZNIK PRASOWY
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU
MARTA PĘTKOWSKA

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu